หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-16.30 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร : การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ
(หนังสือรับรองจะได้รับเฉพาะอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ผ่าน Zoom เท่านั้น )
วิทยากร : ศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก