หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 : 4 หลักสูตร > รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ, , อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย, อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร, รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร : “เทคนิคการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์”

             วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ           

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ป.1-3

             วิทยากร : อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย      

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : สร้างสรรค์สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

             วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์  เจริญพร      

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก  

 

 เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร : ” ครูภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ VS ครูภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน

ครูแบบไหนปัง ครูแบบไหนเหมาะ”

             วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร      

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉คลิก