หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565
เวลา 14.00-17.00 น.
2 หลักสูตร

********************************************

วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
หลักสูตร: ครูพันธุ์ใหม่: สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************

วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล
หลักสูตร: Early Childhood Mathematics Corner: How to prepare your kindergartener for first grade math!
เตรียมเด็กปฐมวัยให้พร้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************