หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
1 หลักสูตร

********************************************

วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
หลักสูตร: “ประเพณีมีที่มา”
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก

********************************************

เวลา 14.00-17.00 น.
2 หลักสูตร

********************************************

วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
หลักสูตร: ท่องแดนคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4 ตามหาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์”
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก

********************************************

วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
หลักสูตร: “วรรณคดีไทยในรัชกาลที่ ๖”
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก

********************************************