ประมวลภาพและคลิปบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากร ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากร ประจำปี 2561

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

ประมวลภาพและคลิปบรรยากาศ