คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ จ.บุรีรัมย์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

“การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ”

ณ ห้องประชุมประโคนชัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562