คลิปบรรยากาศการอบรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการเรียนรู้ ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการเรียนรู้
ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
(Active Learning using Project Based Learning:Constructionist Approach)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 24กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

_________________________________________
เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก
ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน

กดติดตามได้ที่นี่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : www.kusol.org
สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์