ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครู

วันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 08.30 -16.00 น.

ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

**คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง**

หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102

หรือ 063-212-2724

…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….