ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 014.00 – 117.00 น. วิทยากร: รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน และวิทยากร: อาจารย์โกเมซ นาแจ้ง

วิทยากร: รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
วิทยากร: อาจารย์โกเมซ นาแจ้ง
หลักสูตร: พลเมืองผู้ไม่เพิกเฉยทางวิทยาศาสตร์
วันอบรมเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
(หมดเขตส่งแบบทดสอบ เที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565)
คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก