ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.
หลักสูตร : Early Childhood Mathematics Corner: Pattern and Algebra Part 2 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในระดับปฐมวัยเรื่อง แบบรูปและพีชคณิต ตอนที่ 2
ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก
หรือ Scan QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *