ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

“การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์แสนสนุก”

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code