ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม    

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

สนุกกับ (การสอน) โครงงานวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code