ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

วิทยาการ ความรู้ และปัญญา(ตอนที่ ๓)
“ความรู้สู่ปัญญา”

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code