ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , ดร.วชิร ศรีคุ้ม , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ , อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ ,

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564”

วันพุธที่ 16 มกราคม 2564

1การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพธอน

วิทยากร :  รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง ในชั้นเรียนประถมศึกษา”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานแนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยากร :  ดร.วชิร ศรีคุ้ม 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4.อบรมเชิงปฏิบัติการ “STEAM Kitchen for kids- เทคนิคการสอนสตรีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว

วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

5. กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 5

วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่