ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์พนมยงค์ แก้วประชุม , อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2563

1.Design thinking กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิทยากร :  รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. “เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์สังคมและจริยธรรมในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้นกับการแก้ปัญหา ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วิทยากร :  อาจารย์พนมยงค์ แก้วประชุม

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4. สอนเด็กให้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์สำเร็จต้องทำอย่างไรบ้าง

วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่