ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2563

1.เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2563 ตอนที่ 1 รู้เขา

วิทยากร :  รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. ” เทคนิค​การ​สร้าง​แรงจูงใจในการเรียน​การ​สอน​ภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสาร”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. “ผลิตสื่อเลขสร้างสรรค์”

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่