ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 : ดร.วชิร ศรีคุ้ม , อ.สุรัชน์ อินทสังข์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2563

1. ” เรียนรู้การคิดเชิงคำนวณด้วยกิจกรรมที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์”

วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน (กิจกรรมใหม่)

วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่