คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : คณิตศาสตร์สนุกอย่างนี้นี่เอง Active Math Activity (17 ส.ค 2562)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร คณิตศาสตร์สนุกอย่างนี้นี่เอง Active Math Activity

โดย อาจารย์สุรัชน์  อินทสังข์

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์