คลิปบรรยากาศการอบรม สอนวิทย์อย่างไรให้พัฒนาการคิด

หลักสูตร : สอนวิทย์อย่างไรให้พัฒนาการคิด
วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
ห้อง 301 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

___________________________
เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก 
ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน

กดติดตามได้ที่นี่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : www.kusol.org
สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์