การเดินทางไป – กลับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ทางมูลนิธิจึงได้รวบรวมวิธีการเดินทางต่างๆ ตามข้อมูลด้านล่างนี้

** เดินทางด้วย Application GRAB (สามารถคลิกที่รูปเพื่อดำเนินการติดตั้งได้ทันที หรือ ค้นหาใน PlayStore , AppStore ) 

** เดินทางด้วยวินมอเตอร์ไซต์ไปยังจุดหมายปลายทาง หรือหากท่านเดินทางเพื่อมายังมูลนิธิฯ สามารถเรียกใช้บริการวินตามจุดต่างๆ แจ้งว่าต้องการมายัง อาคาร ว.วิโรจน์

 

** เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถค้นหาใน Google Maps พิมพ์ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หรือ อาคาร ว.วิโรจน์ ทั้งนี้ท่านสามารถดูแผนที่ด้านล่างเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางยิ่งขึ้น