โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มอบทุนการศึกษาแก่ “ว่าที่ครูไทย” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมตอบแทนสังคมไทยจัดตั้งโครงการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทย” ปี ๒๕๖๐ ซึ่งในการขอรับทุนนั้น จะไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น โอเรียนทอล พริ้นเซสและมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์หวังเพียงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นครูอาจารย์ที่มีคุณภาพในอนาคต.