โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3” วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์


“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3”
วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ เพ็ญทอง และ อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์”

From สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ณ จังหวัดบุรีรัมย์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/02/2017 (363 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


2 thoughts on “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3” วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

  • August 3, 2017 at 5:48 am
    Permalink

    ดีใจมากที่ได้พบกับวิทยากรเก่งๆที่มูลนิธิเอื้อเฟิ้อให้กับ ครูระดับชั้นป.๓ ของ สพป.บร ๒ได้มีมุมมองการถ่ายทอดสาระคณิตศาสตร์ต่อเยาวชนไทยที่รัก ให้ใช้คำพูด สื่อ ในการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีระบบ พบวิธีการสอนที่ถูกต้อง โอกาสหน้า ฟ้าอำนวย ชาว สพป.บร ๒ คงได้รับความเอื้อเฟื้อจากมูลนิธิอีกนะครับ

  • September 13, 2017 at 2:09 pm
    Permalink

    ขอบคุณคะ

Comments are closed.