โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยให้อ่านสนุก ผู้เรียนเป็นสุขกับการเขียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560


“โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยให้อ่านสนุก ผู้เรียนเป็นสุขกับการเขียน
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเดอะไซมีส (The SIAMESE Hotel) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”

From การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยให้อ่านสนุก ผู้เรียนเป็นสุขกับการเขียน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/04/2017 (214 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2