ประกาศรายชื่อคณาจารย์ในสังกัดกทม. เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร การงานฯกับการบูรณาการแบบ Steam ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

 

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ในสังกัดกทม.

เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร

 “ การงานฯกับการบูรณาการแบบ Steam ”

ในโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

**คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง

เพื่อความสะดวกในการรับประกาศนียบัตรทุกครั้ง

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-5760723 หรือไลน์ @kusol.org

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

** ท่านสามารถตรวจสอบตารางหลักสูตรการอบรมและการลงทะเบียนของท่านได้ที่ 

www.kusol.org/satitchula