การผลิตสื่อสร้างสรรค์สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2560 จังหวัดชลบุรี


“หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมบูติกซิตี้ พัทยาใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”

From การผลิตสื่อสร้างสรรค์สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/09/2017 (103 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2