ภาพกิจกรรม วันที่ 27 เมษายน 2562 : สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กไทยในต่างแดน / เสวนาเพื่อการปฏิบัติการ และการจัดการเรียนการสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกิจกรรม ครูอาสาสมัครเพื่อสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรม ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒๘ เมษายน

Read more

ภาพกิจกรรม 28 เมษายน 2562 : จิตอาสาชาวจุฬา / พิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มเกียรติภูมิครูอาสาสมัคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกิจกรรม ครูอาสาสมัครเพื่อสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรม ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒๘ เมษายน

Read more

ภาพบรรยากาศ : พิธีเปิดและกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกิจกรรม โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี 2562

พิธีเปิดและกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกิจกรรม โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี 2562 วันที่ 25 มีนาคม – 6 เมษายน 2562 ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more