เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวแบบแท่ง (Bar Model Approach) ระดับประถมศึกษา วันที่ 25-26 มีนาคม 2560


“หลักสูตร เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวแบบแท่ง (Bar Model Approach) ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวแบบแท่ง. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/30/2017 (32 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2