หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น.: 2 หลักสูตร และเวลา 14.00-17.00 น.: 1 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

                                    วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร,                                                                          เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร                                               

                                สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก