หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

                         วันศุกร์ที่ 26มิถุนายน 2563 : เวลา 09.00-12.00 น.                                  

                               สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก