หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : 4 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : 4 หลักสูตร

                        เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร, เวลา 14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร                                         

                               สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก