หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : 3 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

                         วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 

 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร ,เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร                             

                               สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก

 

                                                                                                                เวลา 14.00-17.00 น. :