หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. :  1 หลักสูตร

หลักสูตร : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน

เพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series:

Proficiency Development in the Disruptive World EP.3

Selecting Materials for Real Practice

เลือกสื่ออย่างไรให้…ต๊าช…เอาไปใช้ได้จริง
วิทยากร :  อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก