หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

 

เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร

 

หลักสูตร: เคล็ดลับวิธีการสอนภาษาไทยให้สนุก และเข้าใจง่าย ตอนที่ 1

วิทยากร: อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ตอนที่ 1

วิทยากร: อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: กิจกรรมสะเต็มศึกษา : โควิด 19

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.14 MY NICE STAY IN HOTELS (การบอกเกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกและการแจ้งปัญหา)

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: STEAM Education เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัย

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก 

เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

                   

หลักสูตร: วาดภาพและประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์จากนิทานและการ์ตูนเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ โดยบูรณาการกับทักษะทางภาษาไทย สำหรับการสอนออนไลน์ ตอนที่ 2

วิทยากร: อาจารย์ดร.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

วิทยากร: ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: Trickเล็กๆ เคล็ดไม่ลับกับการสร้างวีดิทัศน์ให้ปัง น่าสนใจ

       วิทยากร: อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก