หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร: การสร้าง Scratch online classroom

วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก