หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร: สมการไดโอแฟนไทน์และโจทย์ประยุกต์

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก