หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร: การพิสูจน์ข้อความโดยการอุปนัยทางคณิตศาสตร์

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล    

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก