หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร: ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.1 MY INTERESTING INFO

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน   

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก