หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร: สอนภาษาอังกฤษแบบฟินฟิน สไตล์ฟินแลนด์ผสมผสาน Theme-Based Learning และ Phenomenon-Based Learning

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน   

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก