หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร: “กิจกรรมเกมเพื่อเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ : กลยุทธ์การเล่นเกมหยิบออกและเกมนิม”

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก