หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: เทคนิคการจัดกิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย สำหรับครูประถม

วิทยากร:  อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 7

วิทยากร: อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  สื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมหรรษา สำหรับการเรียนวิชาภาษาไทย

วิทยากร: อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร:  แง่คิดสะกิดใจในประวัติ (ศาสตร์)

วิทยากร: รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                              เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: สร้างสรรค์กิจกรรมดนตรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษา

วิทยากร:  อาจารย์กีฏะ เพิ่มพูล  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยสำนวนชวนสนุก”

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: STEM กับการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา

วิทยากร:  ดร.วชิร ศรีคุ้ม 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                      หลักสูตร: “การเรียนรู้ร้อยกรองไทยในชีวิตประจำวัน”

วิทยากร:  อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก