หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
เวลา 14.00-17.00 น.

1 หลักสูตร

—————————————–

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
หลักสูตร: กิจกรรมวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาในสนามเด็กเล่นและธรรมชาติรอบตัวสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมตอนต้น”
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————–