หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

1 หลักสูตร

—————————————————–

วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์
หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 10 (ประถมศึกษาตอนต้น)
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————————–