หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

1 หลักสูตร

————————————–

วิทยากร: อาจารย์ฐานิศวร์ ผลเจริญ
หลักสูตร: ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 8 (ประถมศึกษาตอนปลาย)
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

————————————–

เวลา 14.00-17.00 น.

1 หลักสูตร

————————————–

วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
หลักสูตร: เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

————————————–