หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

2 หลักสูตร

———————————————-

วิทยากร: ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
หลักสูตร: ท่องแดนคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 ตามหาข้อความคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Conjecture)
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

———————————————-
วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล
หลักสูตร: ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 7 (ประถมศึกษาตอนต้น)
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

———————————————-

เวลา 14.00-17.00 น.

3 หลักสูตร

———————————————-

วิทยากร: รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
วิทยากร: รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ
วิทยากร: รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ
วิทยากร: ผอ.ปวีณา พุ่มพวง
หลักสูตร: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ:PLCระเบิดจากข้างใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ตอนที่21:สัมฤทธิผลในการเสริมสร้างฐานสมรรถนะของผู้เรียน…ประสบการณ์จริงและบทเรียน จากโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด สพฐ.
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

———————————————-

วิทยากร: อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์
หลักสูตร: สร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยในผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ด้วย Edpuzzle
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

———————————————-

วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร
หลักสูตร: เรียนรู้อย่างสนุกด้วยเกมออนไลน์ ตอนที่ 5
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

———————————————-