หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร: อ.จันทร์จิรา หงษ์โต
หลักสูตร: ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6 (ประถมศึกษาตอนต้น) โอลิมปิก
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก