หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

—————————————

วิทยากร: อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ
หลักสูตร: สอนสนุก เรียนเข้าใจตามแบบฉบับคนยุคใหม่
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————

เวลา 14.00 – 17.00 น.

—————————————

วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
หลักสูตร: “สืบเสาะความรู้อยู่กับธรรมชาติ”

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

—————————————