หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
เวลา 14.00-17.00 น.

1 หลักสูตร

วิทยากร : อาจารย์ฐานิศวร์ ผลเจริญ
หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 2 (ประถมศึกษาตอนต้น) คณิตโอลิมปิก
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก