หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565
เวลา 14.00-17.00 น.

1 หลักสูตร

———————————————
วิทยากร : ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 3
(ประถมศึกษาตอนปลาย) คณิตโอลิมปิก

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก