หนังสือรับรอง หลักสูตร : S5 การแก้โจทย์ปัญหาคละเนื้อหา อบรมวันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม และวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 : 1 หลักสูตร

วิทยากร : อาจารย์ฐานิศวร์ ผลเจริญ
วิทยากร : อาจารย์ภูรีรัช บุญรอด
หลักสูตร : S5 การแก้โจทย์ปัญหาคละเนื้อหา

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก