หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2565
เวลา 14.00-17.00 น.

1 หลักสูตร

วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์
หลักสูตร : สนุกกับสื่อ Virtual Manipulatives เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ยุค Next Normal ตอนที่ 2 สาระจำนวนและพีชคณิต
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก